Gemeente Zutphen

De gemeente Zutphen schakelt Coopkracht regelmatig in voor grafisch ontwerp, opmaak en teksten. Van rapporten, folders, jaarverslagen, webteksten tot het ontwerpen van straatnaambordjes in oude stijl.

#ZO
Om de vele verschuivingen en veranderingen in het sociale domein te bespreken, koos de gemeente Zutphen voor een gedrukte nieuwsbrief voor alle professionals in het domein. In de nieuwsbrief #Zo worden aan de hand van cases en vragen het out-of-the-box denken dat dit nieuwe beleid vraagt, nader belicht. Er is gekozen voor een rustige en vrolijke uitstraling om deze toch wel ingewikkelde materie te brengen. Het ontwerp, de opmaak en een deel van de teksten is door NL ontwerp/Coopkracht verzorgd.

Staatnaamborden
Bouwhistoricus gem. Zutphen Jeroen Krijnen vroeg mij de oude emaille straatnaamborden te recontrueren. Ik heb hiervoor het font ZutphenBodoni totaal hertekend, tot font gemaakt en nieuwe borden gewerktekend. Deze zijn op 15 oktober 2018 onthuld door de wethouder Annelies de Jonge.

Visit Site →